Wednesday, 6 November 2013

മറക്കാൻ ഓർത്തു വെച്ചത്

മറക്കാനോർത്തു വെച്ചതും മറന്നു പോയാലെന്തു ചെയ്യും?!

1 comment:

  1. ഓർക്കാൻ മറക്കാതെ വച്ചത് ഓർക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ?
    അതുതന്നെയാണ് മറക്കാനോർത്ത് വച്ചത് മറന്നു പോയാലും ചെയ്യുക.!

    ReplyDelete