Tuesday, 1 October 2013

കാഴ്ച്ചകൾ

പകൽ മുഴുവൻ നടന്ന്, കാഴ്ച്ചകൾ കാണാൻ കുന്നിൻ മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സൂര്യനസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. കാഴ്ച്ചകൾ കുന്നു കയറുമ്പോഴേ കാണുക.

നിങ്ങൾ കുന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണോ?.
ഇനി നാളെ..

No comments:

Post a Comment